Urząd Stanu Cywilnego
ul. Główna 11
89-506 Kęsowo
Poland