Archiwum Diecezjalne w Pelplinie ul. Biskupa Dominika
11 83-130 Pelplin
Poland
 
archiwum@pelplin.diecezja.org